EIN storI

Rydym yn ddwy chwaer, Julia Harris a Sarah Valentin ac yn sylfaenwyr Y Stiwdio Gynaliadwy. Yn hwyr yn 2015, dechreuon ni taith arbennig i ddod o hyd i stiwdio newydd i weithio, ac ar hap, syrthiwn mewn cariad â hen ffatri arfau rhyfel yng Nghaerdydd. Efo cariad, chwys, codi gwrthrychau trwm a help oddi wrth ein teuluoedd, ffrindiau a’r gymuned leol, agorwn ein drysau ym mis Gorffennaf 2016.

“Mae gennym ni angerdd i ddod â phobl y gymuned at ei gilydd o bob math o gefndiroedd i rannu sgiliau, i ysbrydoli, dysgu a dyna beth rydym yn gwneud gorau”

Sarah Valentin (cyd-sylfaenwraig)

Rydym yn stiwdio cymuned grass roots, yn canolbwyntio ar ddarparu platfform i bobl o bob abilrwydd i flodeuo a llwyddo.  

 

Rydym yn falch o’r amrywiaeth yn yr artistiaid, gwneuthurwyr a’r gweithwyr creadigol proffesiynol sy’n creu’r stiwdio. Mae’r cymysgedd unigryw yn meddwl mai llwyddiant yn warantedig! Yng nghraidd ein nod mae meithrin talent trwy gynghori, profiad gwaith, a chyfleoedd interniaeth.

 

Gan fod ein cymuned yn gallu llogi lleoliad fforddiadwy a gweithio’n agos efo eraill tu fewn i amgylchedd cefnogol, mae’r Stiwdio wedi troi’n lle i lansio artistiaid sy’n codi a busnesau creadigol.

Darllen mwy am Julia & Sarah

2007 i 2016

 Deg mlynedd yng nghynt dechreuon ‘Zolibeau’, busnes ffasiwn gyfrifol, ar ddesg o dan risiau Sarah gan dynnu dillad yn ddarnau ac yn i’ ail-greu’n ddillad gwisgadwy. 


Gwerthon ein dillad ym marchnadoedd lleol a chawsom y siawns i arddangos ein dillad yn sioeau ffasiwn foesegol yn Llundain a Manceinion.

 

Yn 2008, symudon i stiwdio fach yn Clarence House a gweithio efo elusennau lleol a mudiadau yn dysgu sgiliau gwnïo, torri patrymau a chylluniad dillad.


Cafodd ein prosiectau, yn cydweithio efo menywod ifanc, eu harddangos yng Nghanolfan Hanes a Chelf Butetown, Canolfan Mileniwm Cymru, Y Senedd a

Norwegian Church. 

 

Adeiladon berthnasoedd cryf efo cleients o gefndiroedd amrywiol, gan gynnwys ffoaduriaid, ceiswyr lloches, a phobl o ardaloedd amddifadon.

 

Prif angerdd YSG yw i gefnogi ac annog unigolion a theuluoedd, i ganiatáu iddyn nhw ddysgu sgiliau hanfodol, adeiladu hyder ac i barhau ymlaen at addysg bellach neu gyflogaeth.

Y STIWDIO GYNALIADWY

Ebrill 2016- Heddiw

 

Yn sydyn, roedd ein gweithdy yn rhy fach, ac nid oedd hi’n bosib fod yn ddigon creadigol i ymateb i’w ein awyddon i ehangu’r brand ac i gydweithio’n fwy efo brandiau eraill. 

 

Dechreuon ni ymweld â lleoedd gwahanol a wnaethon ni dod ar draws y ffatri a charu’r cymeriad a hanes y lle; ganwyd Y Stiwdio Gynaliadwy. Roedd yr adeilad yn gatalydd i ddechrau fwy o gydweithio a phrojectau cymunedol a hefyd i adeiladau perthnasoedd efo pobl greadigol eraill.

 

Dros yr amser mae’r YSG wedi bodoli, ymunodd sawl gweithiwr ar eu liwt eu hunain o bob cornel greadigol a ni fyddwn yn newid hynny o gwbl. 

 

Mae’r Stiwdio wedi galluogi platfform i gysylltu efo mudiadau fel Cyngor Dinas Caerdydd, Canolfan Mileniwm Cymru, Creative Cardiff, Ffotogallery, Wrap Cymru a IKEA.

Yn ogystal i’r mudiadau uchod, ni hefyd yn gweithio efo Prifysgol De Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Coleg Pen-y-bont, Coleg Caerdydd a’r Fro, i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o bobl greadigol. 

Mae ein stiwdio wedi tyfu, mae gennym fwy o aelodau, podiau newydd a lefel llawr newydd efo mwy o le ac ni allwn aros i weld beth ddaw’r dyfodol.

Cariad,

Julia and Sarah x

We had fantastic weather last Friday for