Cysylltwch â ni

A oes gennych ddiddordeb mewn stiwdio neu i ddod i mewn ar gyfer dydd gwaith cymeradwyol? Hoffech daith neu i archebu lle? Mae croeso i chi anfon e-bost i ni ac i ragarchebu amser oherwydd ni fyddwn yn gallu caniatáu byddwn ar gael os dewisoch ymweld â ni ar sypreis! Diolch.

Ymgeisiwch am le

info@thesustainablestudio.com

The Sustainable Studio

Unit 7 Curran Buildings

Curran Road

Cardiff CF10 5NE

Sut i ddarganfod ni

O Orsaf Canolig

 

Gyda’r orsaf i’ch tu ôl, cerddwch lan Heol Dumballs tuag at Bae Caerdydd. Bydd swyddfa Banc Lloyds ar eich dde. Parhewch syth ymlaen wrth basio Coleg Caerdydd & Fro ar eich chwith. Cymerwch y dde nesaf i gyrraedd ar Heol Curran. Cymerwch y dde gyntaf fel bod y maes parcio ar eich chwith a’r warws ar eich dde. Dilynwch yr heol rownd i’r dde ac mae’r fynedfa ar eich dde.

Parcio

Byddwn wastad yn annog i chi gerdded, seiclo neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus gan fod parcio am ddim tu allan i’r stiwdio yn brin. Mae ein haelodau yn cymryd blaenoriaeth ond os ydych yn ymweld â’r stiwdio ac yn angen lle, byddwn yn ceisio ein gorau i helpu gan drefnu i chi dderbyn trwydded i barcio eich car trwy gydol yr ymweliad. 

Hygyrchedd 

Oherwydd y strwythur o warws hen, mae gennym broblemau hygyrchedd. Mae’r stiwdio wedi’i sefydlu ar y llawr cyntaf ac ail, felly mae yna risiau i ddod i mewn i’r adeilad. Mae’r lle ar gyfer digwyddiadau penodol wedi’i leoli ar yr ail lawr, felly byddwch yn ymwybodol o hyn wrth ymholi archebion oherwydd nid oes lifft neu gyfleusterau ar gyfer pobl anabl. Mae’n ddrwg iawn gennym na allwn gynnig y cyfleusterau hyn, ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

8Q2A1139.jpg